ऐन/कानुन र अधिकार (Laws & Rights)

ऐन/कानुन र अधिकार (Laws & Rights) 346 views

-

Call Us

-

Location

-

ऐन/कानुन र अधिकार (Laws & Rights)

Related Categories

बैदेशिक रोजगार वोर्ड (FEB)

बैदेशिक रोजगार वोर्ड (FEB)

2513

11

बैदेशिक रोजगार बिभाग (DOFE)

बैदेशिक रोजगार बिभाग (DOFE)

970

3

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो (AHTB)

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो (AHTB)

209

0

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (NAFEA)

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (NAFEA)

362

1

वैदेशिक रोजगार सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF)

वैदेशिक रोजगार सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF)

548

6

वैदेशिक रोजगार (म्यादी) बीमा (Insurance)

वैदेशिक रोजगार (म्यादी) बीमा (Insurance)

1681

4

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष (Welfare Fund)

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष (Welfare Fund)

318

0

प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (PNCC)

प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (PNCC)

187

0

सुरक्षित आप्रवासन (SaMi)

सुरक्षित आप्रवासन (SaMi)

203

0

स्वास्थ्य जानकारी (Health)

स्वास्थ्य जानकारी (Health)

296

0

तालिम, सीप तथा सिकाइ (Training Info)

तालिम, सीप तथा सिकाइ (Training Info)

667

0

बित्तिय जानकारी (Financial info)

बित्तिय जानकारी (Financial info)

253

1

राहदानी (Passport) सम्बन्धि जानकारी

राहदानी (Passport) सम्बन्धि जानकारी

8203

0

वैदेशिक रोजगार ठगि जालसाझी र धोकाधडी

वैदेशिक रोजगार ठगि जालसाझी र धोकाधडी

3136

0

मेरो भोगाई, अनुभव र सिकाई

मेरो भोगाई, अनुभव र सिकाई

311

2

श्रम स्वीकृति र नवीकरण

श्रम स्वीकृति र नवीकरण

11569

0

वैदेशिक रोजगार अभिमुखिकरण (Orentation)

वैदेशिक रोजगार अभिमुखिकरण (Orentation)

570

1

वैदेशिक रोजगार: निःशुल्क कानूनी सेवा (by People Forum)

वैदेशिक रोजगार: निःशुल्क कानूनी सेवा (by People Forum)

473

2

गैर आवासिय नेपाली संग (NRNA)

गैर आवासिय नेपाली संग (NRNA)

86

1