Search Orientation Center

#1
Orientation Center

Sarbashree Training And Orientation Center Pvt. Ltd.

+977 9841141943, 041525973
  [email protected]

Janakpur N.P.-11,Mills Area Hanuman Mandir, DHANUSHA,JANAKPUR

#2
#3
Orientation Center

SHINING MOON TRAINING CENTER PVT.LTD.

016914211
  [email protected]

Kathmandu N.P.-4,LAZIMPAT, Kathmandu,BAGMATI

#4
Orientation Center

Sherpa Orentation Coultancy Pvt Ltd

9852674306, 023-545967
  [email protected]

birtamod-1,binayek tole, Jhapa,MECHI

#6
Orientation Center

Sangam Management Service Pvt Ltd

9851061005, 01-4111646/9851061005
  [email protected]

Kathmandu N.P.-34,tinkune, Kathmandu,BAGMATI

#7
Orientation Center

Samyog Training Institute (P) Ltd

9851038065, 01-4390258 /9851038065
  [email protected]

Kathmandu N.P.-10,Tokha,Samakhushi, Kathmandu,BAGMATI

#8
Orientation Center

Sana Orientation and Traning Center Pvt Ltd

9801039540, 061-526940 /9801039540
  [email protected]

dhikurepokhari-2,NAGDANDA, Kaski,GANDAKI

#9
Orientation Center

SIDDHARTHA ORIENTATION AND TRAINING CENTER PVT.LTD.

9851084526, 9851084526
  [email protected]

pokhara.p.-9,, Kaski,GANDAKI

#10
Orientation Center

Sangam Shram Bikash Thatha Soochana Kendra

9851061005, 9851061005
  [email protected]

dhalkebar-8,Lalgadh, DHANUSHA,JANAKPUR

Jobseeker Services